Previous
  • Édesítsd meg az életed!
  • Kinek mit adott az Elbűvölő NŐ
  • Jobban, mint valaha
  • Gyógynövények
  • Árcsökkentő akció
  • Az Ájurvédáról néhány mondatban
  • Virágterápia
  • Kalandra fel, kövesd Pam tanácsait!
Next
/files/edesviz/Gabby_Bernstein_fekvo.jpg
/files/edesviz/Marie_Forleo_235.jpg
/files/edesviz/Gretchen_Rubin_235.jpg
/files/edesviz/gyogynovenyek_kiem11.jpg
/files/edesviz/arcsokkento_felirat.jpg
/files/edesviz/DrVasantLad2.jpg
/files/edesviz/Konyvajanlo/viragterapia3.jpg
/files/edesviz/Gabby_Bernstein_fekvo.jpg
Kultúra Minden napra Gyógyító Üzenet Könyvajánló
Magazin » Könyvajánló » Világvége helyett: Spirituális újjászületés
Világvége helyett: Spirituális újjászületés
Világvége helyett: Spirituális újjászületés

 2013-01-04  / MEGOSZTÁS: 

Minden meg fog változni, az emberiség azonban fennmarad, ha talán másként is, mint eddig.

Anyagi környezetünk átalakul, ami megadja számunkra a lehetőséget, hogy még emberibbé váljunk. Legalábbis így gondolták a maják vénei, akik jó ideje előre látták ezt a változást. Elérkezett a szellem megújulásának ideje. Ezen nem azt értem, hogy szegődjünk okvetlenül valamiféle spirituális tan hívévé. A valódi szellem minden egyes ember szívében benne él, és kinek-kinek saját felelőssége, hogy megtalálja a hozzá vezető utat.

Többször idéztünk már Kingsley L. Dennis: Új tudatosság egy új világért c. nemrégiben megjelent, nagyon fontos könyvéből.

Ha úgy érzi a kedves Olvasó, hogy keresi, de nem találja az újfajta cselekvés irányait és lehetőségeit, az olvassa el ezt a könyvet. Világváltást ígér, mindannyiónk valóságos részvételével.

A megtapasztalás útja mindenki számára más és más, mert annyiféleképpen érhetjük el a szellemi középpontot, ahányan vagyunk. És most nem is csak elmélkedésről, meditációról beszélek, mivel korunkban a józan cselekvés ugyanilyen fontos. Az ilyen cselekvéssel változtathatunk a dolgok folyásán. Hogy a küszöbönálló változások mennyire lesznek viharosak vagy könnyen elviselhetőek, az minden egyes ember reakcióján múlik. Nem maguk az események számítanak, hanem, hogy miként kezeljük őket. Meglehet, a küszöbön álló változások kicsúsznak az irányításunk alól, hozzáállásunkat mégis mi magunk választhatjuk meg.

Willaru Huayta, inka spirituális tanító a következő üzenettel járja a világot:

„Kritikus átmenet időszakához érkeztünk, amelyet spirituális és erkölcsi válság jellemez. A nemzeti hovatartozás nem számít többé, kizárólag az emberi igazság. Az most a legfontosabb, hogy felébresszük az emberi tudatosságot annak pozitív formájában.”

Környező anyagi világunk zöme mára alig ér valamit: a bankok, a munkalehetőségek, a nyugdíj, az oktatás és így tovább. Egyre nehezebb elhinni, hogy támaszkodhatunk rájuk. És miközben szárazföld után pásztázzuk a szemhatárt tutajunkon, még az evezőnk is elvész. Amikor azután végre kikötünk egy termékeny szigeten, mindezt magunknak köszönhetjük majd, amiként a termés bőségét is. Ahogy személyes körülményeinket egyre inkább áthatják a világban megmutatkozó változások, az embernek muszáj ráébrednie felelősségére, és döntéseket kell hoznia. Hisz az elkövetkező évek mások lesznek, mint az eddigiek. Ez elkerülhetetlen, még fizikai síkon is, mivel az egykor szilárd struktúrák a szemünk láttára kezdenek felbomlani (a szó szoros értelmében elveszítik üzemanyagukat). Amikortól már személyes életünkben is kezdjük megérezni a fizikai változásokat, új hangok válnak majd hallhatóvá, külső és belső segítséget kérve

Az emberiség számára mindig van segítség; aki őszintén kér, az kap is. Ugyanakkor tartsuk észben, hogy a segítség nem mindig olyan alakban érkezik, ahogyan várjuk. Mindenképpen jelen van és elérhető, de ne számítsunk mentőövre!

Nem ennek a kötetnek a tárgya, hogy áttekintse a nyugati bölcselet sarkalatos pontjait, sem a darwini létért való küzdelem vagy a vallásos kreacionizmus tanait. A magam részéről azt a nézetet pártolom, amely szerint az evolúció átfogó tervében helye van az élő rendszerek teremtő fejlődésének bolygónkon, a naprendszerben, galaxisukban, a mikro- és makrovilágban egyaránt. Az emberiség – akár tudatosan, akár öntudatlanul – nagyon is része e tágabb értelemben vett fejlődésnek. Remélhető, hogy amint a társadalomban és a kultúrában egyre kifejezettebben jelentkeznek majd a változások, mind több ember ébred rá, hogy felelős a történtekért. A teremtő beavatkozás hatékonyabb a tudatos elmének köszönhetően. Kivált a környezet háborgása közepette lesz szükségünk a kiegyensúlyozott, meggondolt cselekvésre. Nem a mártírok és hősök kora ez, annyit kell tennünk, amennyi erőnkből telik, nem számítva hálára, ünneplésre és közfigyelemre. Szorgalmas munkálkodás egymagunkban, másokkal és a közösségen belül – csakis ez vezethet eredményre.

Ne kerülje el figyelmünket, hogy világunkban jó ideje negatív erők éreztetik hatásukat. Ezek ellenállnak a változásnak, ellenállnak mindennek, ami uralmukat fenyegeti. Úgy tűnhet, hogy épp az átmenet idején hallatnak magukról a leginkább. Hunbatz Men, a maja tudomány és spiritualitás mestere, szintén tud e negatív befolyásról, amelynek ellenében a globális tudat frekvenciájának megemelését tartja kívánatosnak:

„Manapság sötét korban élünk. Vissza kell állítanunk az egykori magas kultúrát… ehhez növelni kell az agyhullámok frekvenciáját… a mai elme rezgésszáma pozitív átalakuláson megy keresztül.”

A maják régóta jövendölik a most ránk törő, elsöprő erejű változásokat, jelenti ki Men. E változások ama ciklikus mintához tartoznak, amely megújítja a Földet és az élővilágot.

A küszöbön álló változások bizonyos mértékig feltartóztathatatlanok, szerepük mégis inkább a nagytakarítás, mint a rossz eluralkodása bolygónkon.

Ne hagyjuk hát, hogy lehengereljenek bennünket.

A zavaró hatások, bármennyire nem kívánatosak és vészterhesek is, valójában szükségesek: a hipó szaga is kellemetlen és veszélyt jelez, a feladata mégis a tisztítás. Miközben a világ küszködve próbálja befogadni a rázúduló energiákat, sokak otthonába is beáradnak majd ezek hullámai. S bár a meditáció is fontos a belső egyensúly megőrzésében és szándékaink összpontosításában, a fegyelmezett cselekvésre szintén szükség lesz. Ahogy a mindenség teremtő energiái is fegyelmezetten áramlanak, úgy kell nekünk is megfegyelmezni magunkat.

Mindennek részeként változtatnunk kell gondolkodásunkon, s elvetnünk a fogyasztói társadalom önző anyagelvűségét, hogy értékrendünk mostantól inkább a Földre hangolódjon rá.

Dorris Lessing fejtette ki Canopus in Argos című sorozatában, hogy a megtört Földnek vissza kell nyernie az érzelmeinkből fakadó energiákat.

Hisz a valódi tudás bárki számára ingyen elérhető, és ott él mindannyiunkban.

Kingsley L. Dennis: Új tudatosság egy új világért

További ezoterikus és spirituális könyvek az Édesvíz Webáruház akciós könyvajánlatainak oldalán találhatók!